ഇറ്റലി

Nedderdüütsche  Wikipedia hett 'n Artikel op:

Wikipedia nds

Nedersaksiese  Wikipedia hett 'n Artikel op:

Wikipedia nds-nl

Malayalam

Toponym

(Egennaam)
(Substantiv)
ഇറ്റലി
 
Laag vun Italien

Bedüden

  1. Italien is en Staat in Europa.

Översetten