ខ្មែរ

Kambodschaansch

Substantiv

ខ្មែរ

Bedüden

  1. Spraak vun Kambodscha

Synonymen

ភាសាខ្មែរ